Tag: قرآن و تفسیر

نیازِ قرآن به تفسیر – ذاتی یا عرضی مناظرۀ دکتر جعفر نکونام و دکتر علیرضا معینی با عنوان «نیازِ قرآن به تفسیر – ذاتی یا عرضی“ برگزار شده در گروه تلگرامی آسمانِ هفتم به تاریخ یکشنبه ۲۰ اسفند ۹۶ ساعت ۲۱ این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: مناظرۀ دکتر جعفر نکونام و دکتر علیرضا […]