Tag: مارگریت هریسون

بیست و چهار دقیقه ابتدای فیلم علف محمد تهامی نژاد   فیلم «علف»، حکایت عبور پنجاه هزار زن و مرد[۱] و کودک  و غوغای  یک  میلیون ُسم (۲۵۰ هزار دام)[۲]، از زرد کوه بختیاری و کارون پرخروش و حکایت روزها حرکت همراه کوچ نشنیان، ثبت خطوط مورب و زیگزاگی عبور هزاران نفر در ایلراه های سخت […]