Tag: متمدن شدن

  نوربرت الیاس و فرآیند متمدن شدن   دکتر یوسف اباذری   عصر متمدن کنونی برای عدم اعمال خشونت بر دیگری، محدودیت ها و به یک معنا خشونت های بسیاری را در قالب آداب و قواعد رفتاری بر بدن تحمیل می کند. به نظر نوربرت الیاس، در عصر جدید، بشر دائماً خود را کنترل می […]