Tag: متون سیاسی

برابر خوانی هایدن وایت و گرین بلات در خوانش متون سیاسی مهدی نجف زاده سید مرتضی حافظی درک رابطه متقابل تاریخ و ادبیات از دیرباز مدنظر بزرگان عرصه سخنوری بوده است. رد این رابطه را می توان در نوشتارهای افلاطون و ارسطو یافت. از ۱۹۸۰ با پیدایش نو تاریخ گرایی دو بودگی بین تاریخ و […]