Tag: محمد دهقانی

نگاهی به «تاریخ نقد ادبی در ایران» پل اسپراکمن ترجمهٔ محمد دهقانی   … در کتاب پارسی نژاد به انقلاب ۱۹۷۹ حتی اشاره ای هم نشده است. او به جای آنکه، مثل سه کتاب مذکور به مسأله ای خاص در تاریخ روشنفکری ایران بپردازد، موضوع ویژه ای را مورد توجه قرار داده است – پیدایش […]