Tag: مرگ سیاست

خانه داری جمعی و مرگ سیاست فایل صوتی سخنرانی دکتر مصطفی مهرآیین عنوان: “خانه داری جمعی و مرگ سیاست” به مناسبت روز جهانی کارگر ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار شده در انجمن جامعه شناسی   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: خانه داری جمعی و مرگ سیاست – سخنرانی دکتر مصطفی مهرآیین