Tag: مطالبات ایرانیان

مطالبات مردمی در ایران امروز مصاحبۀ ایران آنلاین با دکتر میری و دکتر فیاض   در این شرایط پر التهاب اقتصادی فکر می کنید اساسی ترین مطالبه این روزهای مردم چیست؟ دکتر ابراهیم فیاض: آنچه مردم می خواهند «نظم اجتماعی» است که بر اساس نوعی «عقلانیت» شکل گرفته باشد. نظم اجتماعی، با قابل پیش بینی بودن […]