Tag: مطالعات فرهنگی

مصرف سیاسی – اجتماعی یک واژه ی مبهم: «ابتذال» در گفتمان های امروزی گفتگو با دکتر ناصر فکوهی مبتذل در معنی به معنای: چند بار استفاده شده – کهنه و دم دستی است. اما در داوری آثار هنری و فرهنگی و برخی پدیدهها به عنوان بیارزش و سطحی و فاقد ظرفیت تأمل به کار برده […]

مطالعات فرهنگی تشیع چیست؟ سخنرانی دکتر پاکتچی و دکتر حسام مظاهری فایل صوتی سخنرانی «احمد پاکتچی و محسن حسام مظاهری» (۱۷ دی ۹۷) پیرامونِ این پرسش که «مطالعات فرهنگی تشیع چیست؟»   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: مطالعات فرهنگی تشیع چیست؟   > > > >

  شیوه های جدید نقد ادبی: مطالعات فرهنگی دکتر حسین پاینده کریستوفر لاش، مورخ امریکایی، کتاب بسیار معروفی دارد با عنوان فرهنگ خودشیفتگی که یکی از پرفروش ترین کتابها در حوزه علوم انسانی و مباحق فرهگی بوده است و از زمان نخستین چاپ آن در سال ۱۹۷۹ تاکنون، ناشرانی گوناگون آنرا بارها تجدید چاپ کرده […]

رولان بارت و مطالعات فرهنگی   یوسف اباذری رولان بارت از سال ۱۹۵۴ تا سال ۱۹۵۶ مقالات ماهنامه ی کوتاهی در Les Lettres Noivelles به چاپ رساند. این مقالات ابعاد متفاوت زندگی روزمره و فرهنگ مردمی را مورد توجه قرار داده بود. آنچه این مقالات را از دیگر مقالات درباره ی فرهنگ جدا و منفک […]