Tag: مطلق

مطلق به مثابۀ اندیشۀ خوداندیش: تأملی انتقادی بر تفسیر هگل از فعلیت محض نزد ارسطو دکتر مصطفی زالی یکی از مهم ترین منازعات تفسیری حول فلسفه هگل، تأکید بر وجه مدرن یا کلاسیک اندیشه اوست؛ از یک سو برخی با تأکید بر وامداری هگل به کانت، پروژه او را تکمیل پروژه استعلایی کانت قلمداد می […]

ترجمۀ دو مدخل “مطلق” و “ایده آلیسم” از دایره المعارف راتلج   ترجمه قسمت اصلی ( اول ) دو مدخل Absolute و Idealism از دایره المعارف راتلج The Routledge Encyclopedia of Philosophy ترجمۀ سعیده معصومی   ادامه مطلب