Tag: معرفت شناسی معاصر

نگاهی به مسأله درون گرایی و برون گرایی در معرفت شناسی معاصر   مرتضی فتحی زاده چکیده: منازعه بر سر ماهیت معرفت و تعیین شرایط لازم و کافى حالات مثبت معرفتى فاعل شناسا به دو گونه نظریه ‏پردازى درون‏گرایانه و برون‏گرایانه انجامیده است . نظریه‏پردازان درون‏گرا بر درون ى‏بودن شرایط لازم و نظریه‏ پردازان برون‏گرا […]