Tag: معماری مدرن

سخنرانی ناصر فکوهی در خانه هنرمندان زیبایی شناسی خلاء  و معماری: درآمدی بر زیبایی‌شناسی «نساختن» ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ / ساعت ۱۶ تا۱۹ چکیده:  اگر برپایه ریشه‌شناسی زبان‌شناختی به معماری و درکی که نسبت به آن در ذهنیت عمومی یا حتی در نزد بسیاری از متخصصان وجود دارد، بنگریم، باید از هنر ساختن سخن بگوییم: تعبیری […]