Tag: مفهوم زمان

تفسیری از نقد هایدگر بر مبدأ و موضوع پدیدارشناسی استعلایی هوسرل احمد رجبی هایدگر در درس گفتار تمهید برای تاریخ مفهوم زمان، نقدی درونی بر موضوع پدیدارشناسی استعلایی وارد می کند و هوسرل را متهم می سازد که پرسش از نحوۀ خاص وجود افعال روی آورندۀ آگاهی و معنای وجود را به طور کلی فروگذاشته […]

چالش مفهوم زمان در آیین هندو دکتر هدیه دلگیر دکتر طاهره توکلی انسان همواره با پرسش از چیستی زمان و تاریخ مواجه بوده است؛ از خود می پرسد زمان و تاریخ چیست؟ و ما چه رابطه ای با آنها داریم. این پژوهش با رویکرد تحلیلی – نظری به پاسخ به چنین پرسشی، در آیین دین […]

زمان در چند افق آغاز تاریخ، آغاز آگاهی است/ فلسفه ورزی درباره زمان همایش «زمان در چند افق» مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی   خلاصه ی سخنرانی استادان دینانی، طالب زاده، حشمت پور، یغمایی، و آیت اللهی   متافیزیک سنتی، زمان و مسأله آفرینش محمد حسین حشمت پور   مسایل زمان عبارت اند از: وجود، […]

    معرفی کتاب مفهوم زمان نشر پرسش ترجمه نادر پورنقشبند، محمد رنجبر چاپ اول ۱۳۸۸   مفهوم زمان از دیرباز فکر بشر را به خود مشغول داشته و از قدیم تا به حال نظرات فلسفی و فیزیکی متفاوتی در مورد مفهوم و تعریف زمان ارائه شده است. سه مسئله عمده در مبحث زمان عبارتند […]