Tag: منطق فازی

اصل امتناع تناقض: حکمت متعالیه و منطق فازی مهدی حسین زاده یزدی «اصل امتناع تناقض» در حکمت متعالیه همچون سایر مکاتب فلسفی، یک اصل زیر بنایی است. ملاصدرا انکار این اصل را سقوط در شکاکیت می داند؛ در حالیکه نظریه پردازان فازی این اعتقاد را برنمی تابند و بر این باورند که منطق فازی بر […]