Tag: مهرداد اسکویی

بدن بینی؛ کاربست رویکرد گفتمان تاریخی رُوث وُداک در تحلیل مستند «دماغ به سبک ایرانی» آرش حسن پور علی ربانی خوراسگانی   در فرهنگ مصرفی کنونی مقوله بدن و بدن پنداری، رکن اساسی هویت شخصی شده است؛ در نتیجه در سال های اخیر انواع مختلفی از جراحی زیبایی در جامعه ایرانی متداول شده که بالاترین […]

    نگاهی جامعه شناسانه بر فیلم “رویاهای دم صبح” رویا فتح الله زاده   فیلم “رویاهای دم صبح” به کارگردانی “مهرداد اسکویی” سومین بخش از سه گانه ای مستند با محوریت کودکان و نوجوانان بزهکار است. مستندهای “روزهای بی تقویم” و “آخرین روزهای زمستان” بخش نخست و دوم این سه گانه است که هر […]