Tag: مهری بهرامی

  رنگ انار فیلمی که باید خوانده شود* مهری بهرامی رنگ انار ساخته‌ی سرگئی پاراجانف فیلمی بسیار نامتعارف است، که بدون تردید هر مخاطبی را به ندرت تا انتها با خود همراه می‌کند. تصاویری تاثیرگذار، با باری از نماد  و استعاره در اغلب صحنه‌ها آن چنان سنگینی می‌کند و تا مرز رویا پیش می‌رود که […]