Tag: موسیقی و دین

نسبت موسیقی و دین نسبت دین و موسیقی در ایران معاصر (۱۳۹۴-۱۳۵۰) / رساله‌ی دکتری آقای حسین سروی استاد راهنما: دکتر حسن محدثی گیلوایی استاد مشاور: دکتر رضا صمیم دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در نشست دفاع رساله “موسیقی و دین” که در روز شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸ در دانشگاه آزاد واحد سوهانک برگزار شد، […]