Tag: ناتل خانلری

        درباره ی ایران و زبان فارسی صادق هدایت در سال ۱۳۲۷ آقای سید حسن تقی زاده خطابه ای در دانشکده ادبیات تهران با عنوان “زبان فصیح فارسی” ایراد کرد که متن آن چندی بعد در مجله ی یادگار منتشر شد. صادق هدایت، که من چند بار درباره ی ایران پرستی پرشوق […]