Tag: نامه های شریعتی

وارث امین بخش هایی از یادداشت سوسن شریعتی به مناسبت نخستین سالگرد پوران شریعت رضوی در روزنامه اعتماد   دست‌نوشته دکتر شریعتی: پوران عزیزم، امیدوارم خداوند همیشه قدرتت را برای تحمل دو بار سنگینی که بر دوش داری افزون کند. یکی، من و دیگری، زندگی با من. سوسن شریعتی صحبت از زنی است که خوب […]