Tag: نرگس مرادی

خوانش شعر «مرگ ناصری» از منظر آرای لکان نرگس مرادی علی تسلیمی محمدعلی خزانه دارلو یکی از پرکاربردترین رویکردهای نظریه ادبی معاصر، نقد روان­کاوانه است. با کاربرد این نظریه در خوانش متون ادبی، می­توان به لایه ­های زیرین آثار ادبی پی برد. این نوشتار، با بهره­گیری از مفاهیم بنیادی نظریه روان کاوی ژاک لکان، روان […]