Tag: نشانه شناسی انتقادی رمان

از مجموعه سؤالات انسان شناختی از سخنرانی دکتر فرزان سجودی در نشست تخصصی نشانه‌شناسی انتقادی رمان جزیره سرگردانی اثر سیمین دانشور: «شخص یک عامل نشانه ای است. در اعمالی که انجام می دهد و پوشاکی که می پوشد دست به انتخاب معنادار می زند. در طی سی و چند سالۀ بعد از انقلاب، پوشاک زنان […]