Tag: نشانه شناسی زمان

نشانه شناسی زمان و گذر زمان بررسی تطبیقی آثار کلامی و تصویری دکتر فرزان سجودی مسأله زمان، گذر زمان، چگونگی مفهوم سازی و بیان زبان پیوسته مورد توجه فیلسوفان و از منظری دیگر نشانه شناسان بوده است و آن ها را به مطالعه ی چگونگی شکل گیری مفهوم زمان و گذر آن در متون مختلف […]