Tag: نشانه شناسی

رمزگان ها در نمایش “این یک پیپ نیست” و فیلم سینمایی “تمارض” علی قاسمی منفرد   مقدمه اگر پدیدارشناسی پیرسی یا به عبارتی پدیدارشناسی نشانه‌شناسانه را مبنای کار خود قرار دهیم و بپذیریم که جهان پدیداری ما در خلأ نشانه‌ها قابل ادراک نخواهد بود آن زمان می‌توان گفت جهان برساخته‌ی هنرمند هم از این دایره بیرون […]

جایگاه پدیدارشناسی در چرخش نشانه شناسی فایل صوتی سخنرانی دکتر مرتضی بابک معین و دکتر حمیدرضا شعیری نشانه بوم زیست ادبی؛ نظریه و روش   به تاریخ ۱۲ اسفند ۹۶ مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: جایگاه پدیدارشناسی در چرخش نشانه شناسی – قسمت اول جایگاه پدیدارشناسی […]

تحلیل فرآیند آفرینش معنا در نشانه شناسی با رویکرد پدیدارشناختی و نظریه پیچیدگی   کامران پاک نژاد مرتضی بابک معین رویکرد یا نگرش سیستمی در دهه های اخیر همواره به عنوان ابزاری کارآمد، مکمل مطالعات تخصصی پدیده های مختلف در حوزه های گوناگون دانش بوده است و موجب درکی جامع و چندوجهی از چرایی و […]

نشانه شناسی هنر و مسائل روش شناختی نشانه شناسی فرهنگ پتر توروپ وجود متن هنر در فرهنگ و کارکرد مفهوم متن در نظریه نوعی چالش جدید میان روابط درون متنی و روابط برون متنی پدید آورده است. از یک سو، گسترش محیط رسانه ای امکان فعال کردن متن ها را گسترش داده است و از […]

نشانه شناسی در واپسین حلقه های نمادگرایی روسیه   احمد پاکتچی در این مقاله، مقصود از نشانه شناسی یعنی آن چه بعدها نشانه شناسی خوانده شده است؛ اگر چه در زمان طرح مسئله، نظریه پرداز اندیشه ی خود را بخشی از تأملاتش در حوزه های دیگر مانند فلسفه یا نقد ادبی پنداشته باشد. در ضمن، […]

نشانه شناسی عناصر اسطوره ای در روایت های عرفانی  دکتر هادی دهقانی بزدلی  دکتر تیمور مالمیر اسطوره و کهن الگوها بیانگر آمال و اندیشه های جهان شمول انسانی اند. از سویی اسطوره نشانگر تأمل، تجربه دینی و رویارویی آدمی با امر قدسی اند. اگر چه اندیشه و زیست انسان دچار تغییرات و دگرگونی های گوناگون […]

سینما و تفاوت: بررسی نشانه شناختی فیلم «عروس آتش» علیرضا مرادی طوبی زمانی علی کاظمی این مقاله به تحلیل و بررسی فیلم عروس آتش می پردازد. پس از مروری بر ادبیات نظری، روش نشانه شناسی برای تحلیل داده ها انتخاب شده است. روش نشانه شناسی این مقاله در سه سطح توصیفی (رمزگان اجتماعی)، بازنمایی (رمزگان […]

اومبرتو اکو و نشانه شناسی دکتر محمد ضیمران …اکو فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی خود را در دانشگاه تورن شروع کرد و دوره دکتری را زیر نظر استاد برجسته اگزیستانسیالیسم و نشانه شناسی لوئی جی پاریسون ادامه داد. ایده ها و آموزه های پاریسون رهنمود اصلی اکو در تحقیقات و گرایش قرار گرفت. گفتنی است […]

نشانه شناسی و فلسفه زبان علیرضا قائمی نیا نشانه شناسی از دانش هایی است که تأثیر فراوانی در مطالعات زبانی و زبان شناسی داشته است. نگارنده در این مقاله به بیان نشانه شناسی و مباحث و شاخه های آن پرداخته و ارتباط آن با زبان شنای را نشان داده است. از این گذشته، به مباحثی […]

نقد نشانه شناسانه آثار فیلیپ استارک از دیدگاه بارت حسن علی پورمند سارا ابراهیمی به واسطه ی نقد متون، می توان به شناخت و آگاهی بیشتر نسبت به موضوعِ مورد بررسی، دست یافت. به این ترتیب از میان انواع نقد، نقد نشانه شناسانه و از میان نظریات نشانه شناسان مختلف، نظریات بارت انتخاب شده است. […]