Tag: نشانه معناشناسی

نشانه- معناشناسی و جامعه شناسی دانشگاهی مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با دکتر شعیری امروزه مطالعات بینارشته ای، موجب تقویت بنیۀ آکادمیک علوم انسانی شده است. ارتباط هرچه بیشتر علوم و دانش هایی که به عنوان علوم انسانی می شناسیم می تواند به بهبود کارکرد این علوم در جامعۀ انسانی خارج از دانشگاه […]

تحلیل نشانه-معناشناختی گفتمان اجتماعی مُد: از عقل محوری تا آرمان گرایی دکتر حمیدرضا شعیری هویت و مد در درون یک نظام گفتمانی قرار می گیرند و همانند یک فرایند جریان معناسازی را دنبال می کنند. مد در تلاش است تا با پیوند بین آنچه که خود دارد، اما به عادت تبدیل شده است و آنچه […]

چالش های نشانه-معناشناختی گفتمان ادبی سیر تحول روایت   فایل صوتی سخنرانی دکتر حمیدرضا شعیری «چالش های نشانه-معناشناختی گفتمان ادبی – سیر تحول روایت»   دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷   مرکز پژوهش های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: چالش های نشانه-معناشناختی گفتمان ادبی ۱ چالش های نشانه-معناشناختی گفتمان […]

علم نشانه شناسی و توجه به مسائل اجتماعی سخنرانی دکتر شعیری در همایش بین المللی «نشانه شناسی مسائل و کنش های اجتماعی» فایل صوتی سخنرانی دکتر حمیدرضا شعیری پس از صحبت‌های پرفوسور لاندوفسکی (برای فهم بیشتر مطالب ایشان که به زبان انگلیسی بیان شده بود) همایش نشانه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی ۷ اسفند ۹۷ بخش ۱ این […]

تحلیل نشانه – معناشناختی خلسه در گفتمان‌ ادبی دکتر حمیدرضا شعیری   یکی از ویژگیهای مهم گفتمانهای ادبی، به‌ویژه در شرق، کارکرد خلسه‌ای آن است. از دیدگاه نشانه-معناشناختی، در گفتمان ادبی خلسه زمانی شکل می‌گیرد که کنشها در وضعیتی فرعی قرار گیرند و جای خود را به شوِش، یعنی فرآیندی تنشی- عاطفی دهند که در […]

  از نشانه شناسی ساختگرا تا نشانه – معناشناسی گفتمانی حمیدرضا شعیری دیدگاه گفتمانی با رویکرد نشانه – معناشناختی معتقد است تولیدات زبانی تابع فرآیندی پیچیده هستند که عوامل نشانه – معنایی بسیاری در آن دخیل اند. در چنین دیدگاهی، برخلاف روش های مطالعه ساختگرایی که تولیدات زبانی ر ابژه هایی بیرونی و مستقل از […]

نشانه – معناشناسی سبک زندگی دکتر حمید رضا شعیری سبک زندگی فرآیندی نشانه-معنایی است که چهار مرحله برای تحقق آن لازم است. در مرحله اول با جوامع مواجه هستیم که از طریق ساختارهای هویتی شان قابل شناسایی هستند. همین ساختارهای هویتی هستند که یکی از مؤلفه های مهم سپهرهای نشانه ای به شمار می روند. […]

مقاومت، ممارست و مماشات گفتمانی: قلمروهای گفتمان و کارکردهای نشانه – معناشناختی آن حمیدرضا شعیری   گفتمان از دیدگاه زبانشناختی به کنشی فردی اطلاق می گردد که نتیجه ی استعمال زبان است. چنین کنشی که تجارب بیرونی و زیسته ی گفته پرداز را به همراه کنکاشِ درون زبان به حوزه گفتمان منتقل می کند ما […]

پیرامون “خوانش متن”، “معنا- تصویر”، و “ناخودآگاهی جمعی”   معصومه بوذری برتولت برشت در مطلبی با عنوان “سخنان دراماتورژ درباره تقسیم نقش ها” می گوید: «هنر رئالیستی می رزمد، و البته، علیه تصورات غیررئالیستی. ما نباید فقط توضیح دهیم که واقعیت چگونه است، بلکه باید بیان کنیم که واقعیت واقعاً چگونه است.» در این جمله […]