Tag: نصرالله قادری

چالش های بومی سازی در تئاتر ایران امروز و فردا مصاحبه بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با استاد نصرالله قادری   *به نظر شما چرا ما در ایران درام‌نویسی و درام پست‌مدرن به شیوه‌ متداول در دنیای غرب نداریم؟ کارهای پست‌مدرن تالیفی که روی صحنه‌های  ما اجرا می‌شود  تا چه حد ویژگی‌های درام پست‌مدرن […]