Tag: نظام نشانه ای

مدرسه ملی سینما دانش تحلیل و نقد را رشد دهد/ انواع روایت‌پردازی گفتگو با دکتر حمیدرضا شعیری   منبع: خبرگزاری مهر   سینما هنر و صنعتی است که از نظام نشانه ای پیچیده و چندوجهی برخوردار است و تصویر، صدا، موسیقی، رنگ، نور، خط، کاربرد افکت های مختلف و… جزو همین نظام و به عنوان […]