Tag: نظریه قدرت میشل فوکو

نسبت رؤیت پذیری با قدرت در اندیشۀ فوکو سمیرا رویان  صمد سامانیان مسعود علیا  «رؤیت پذیری» به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی تحلیل های فوکو جایگاه ویژه ای در اندیشه وی دارد. تأکید او بر رؤیت پذیری به عنوان یکی از عوامل اصلی در شکل گیری علوم، و همچنین یکی از تکنولوژی های قدرت، […]

نقد گفتمان رمان مدیر مدرسه جلال آل احمد از منظر گفتمان و نظریه قدرت میشل فوکو   احمد ملایی دکتر محمد علی محمودی دکتر محمد علی زهرازاده   گفتمان قدرت یکی از اندیشه های محوری میشل فوکو است. این مقاله به دنبال این سؤال مهم تنظیم شده که آیا می توان رویکرد فوکو نسبت به […]