Tag: نظریه نهادی هنر

  تاریخ نظریه های نهادی هنر   جورج دیکی ابوالفضل مسلمی من در واکنش به انتقادهای گوناگون، طی سالهای اخیر چهار کار انجام دادم تا تعریف نهادی از “هنر” را تدوین کنم. منظور من از تبیین نهادی، این ایده است که آثار هنری به خاطر موقعیتی که آنها را در درون یک زمینه ی نهادی […]