Tag: نظریه های هنر

سخنرانی دکتر نجومیان موضوع: «نظریه‌های هنر و پست‌مدرنیسم» پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت   گام نهم: نظریه‌های هنر و پست مدرنیسم دکتر امیرعلی نجومیان سه‌شنبه ،۲۵ اردیبهشت ۹۷، پژوهشکده هنر این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: نظریه های هنر و پست مدرنیسم   > > > >