Tag: نظریۀ پسااستعماری

نظریۀ ادبی پسااستعماری کیث گرین و ژیل لبیهان ترجمه ابوالفضل حُرّی نظریه ادبی پسااستعماری تنها در همین اواخر به مثابه حوزه ای اختصاصی در میان مطالعات ادبی آموزش عالی درآمده است. نظریه ادبی پسااستعماری در حکم گفتمانی دانشگاهی، از همان آغاز، خاستگاه های خود را مورد کنکاش قرار داده است اما اکنون با انتشار شماری […]