Tag: نمایشنامه مازیار

هدایت نمایشنامه نویس بابک پرهام هدایت را همه به عنوان مردی تأثیرگذار در ادبیات داستانی ایران می دانند؛ ولی وی دارای سه اثر نمایشی نیز هست که ما در اینجا به اختصار به آن می پردازیم: پروین دختر ساسان، افسانه آفرینش و مازیار. هرکدام از این نمایشنامه ها در دوره ای مجزا از زندگی هدایت […]