Tag: نمایشنامه پسااستعمار

آیین در نمایشنامه های پسااستعمار   ناصر دشت پیما   آیین یکی از قوی ترین، مناسب ترین و در عین حال مورد سوء تفاهم قرار گرفته ترین نشانه های تفاوت و استحکام فرهنگی در کشورهای پسااستعمار است. در تئاتر پسااستعمار نمایشنامه های آیین مدار از جایگاه ویژه ای برخوردارند. آیین ها نمودی از فرهنگ بومی […]