Tag: نوآم چامسکی

زبان‌شناسی و دکارت مهدی موسوی نژاد   مقدمه زبان‌شناسی دکارتی چیست و به چه معناست؟ چامسکی که خود مبدع این اصطلاح است و یکی از کتاب‌های دوران متأخر خود را در این باره نوشته است و به آن این عنوان داده است (Cartesian Linguistics: a chapter in the history of rational thought، ۱۹۶۶؛ زبان‌شناسی دکارتی: […]

منشأ دین از دریچه نظریه زبان شناسی چامسکی عباس شاه منصوری الله کرم کرمی پور از مسائل مهمی که در مطالعات دین پژوهی مورد توجه اندیشمندان این عرصه قرار میگیرد، مبحث مهم “منشاء دین” میباشد. از این زاویه گروهی قائل به منشاء الهی و گروهی نیز منشاء انسانی برای آن قائلند. در این میان یکی […]