Tag: نویسندگی خلاق

تفکر اثربخش و نویسندگی خلاق مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با دکتر محمدعلی نویدی   *به نظر شما شناخت نویسنده از واقعیت‌های جامعه خودش و جهان و میزانِ آشنایی‌ای که با تحولات و رخدادهای اجتماعی دارد، چقدر در زمان نوشتن به کمکش می‌آید و چه ضرورتی دارد؟ شما حتماً استحضار دارید که شناخت […]

جایگاه فکر در نویسندگی خلاق مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با دکتر شادمان شکروی دکتر شادمان شکروی، دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی، و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد گرگان، از بیش از بیست سال پیش تاکنون در محیط نیمه آکادمیک جهاد دانشگاهی، مربی و راهنمای نسلی از نویسندگان جوان هستند که […]