Tag: هاروی کرمی یر

هنر مدرن و فلسفه مدرن نوشته: هاروی کرمی یر ترجمه: فتاح محمدی درباره ی مدرنیسم فراوان نوشته شده است، امّا حرف های ناگفتنی درباره ی رابطه ی بین فلسفه و هنر در دوران مدرن، به خصوص وقتی که هنر مورد نظر سینماست هنوز ناگفته مانده است. طی آنچه که در پی می آید نخست شرحی […]