Tag: هستی شناسی هنر

خصلت غریب هستی شناختی آثار هنری ژوزف مارگولیس ترجمۀ شهریار وقفی پور نویسنده در این مقاله تلاش می کند تا به بررسی دو ویژگی مسأله برانگیز آثار هنری بپردازد. به نظر وی، نخستین ویژگی مسأله برانگیز این است که همواره از نوع، گونه، و مظهر آثار هنری سخن به میان می آید، امّا آیا در […]