Tag: هنریک ایبسن

  مسألۀ براند محمد رضایی راد هنریک ایبسن در نمایشنامه ی “براند” موفق به خلق یکی از جذاب ترین قهرمانان خود شده است. براند هیولایی است که ما را می ترساند، و در همان حال رقت برمی انگیزد. قهرمانی آرمان خواه که در پی استقرار ملکوت آسمان بر روی زمین است؛ امّا حقیقت زمین با […]