Tag: هنر معاصر

  مؤلف چیست؟ تأمل در باب مقام مؤلف در هنر معاصر فایل صوتی سخنرانی صالح نجفی عنوان «مؤلف چیست؟ تأمل در باب مقام مؤلف در هنر معاصر » زمان: ۱۵ اردیبهشت ماه  ساعت ۱۷ مکان برگزاری: دانشگاه هنر- باغ ملی- سالن پژوهشکده هنر   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید:   مؤلف چیست؟ – سخنرانی صالح […]