Tag: هویت ملّی

آیین نوروز و کارکردهای اجتماعی دکتر سید جواد میری در بسیاری از فرهنگ ها و تمدن های مختلف یک جشن به عنوان نقطه کانونی وجود دارد به عنوان مثال در کشورهای اروپایی و آمریکایی کریسمس که نقطه آغاز آن هم میلاد حضرت مسیح است جشن گرفته می شود، یا مثلا در کشور چین، ماه اسفند […]

بازخوانی گفتمان هویت ملی در ایران نگاهی انتقادی به روایت شریعتی درباره هویت ایرانی بازخوانی گفتمان هویت ملی در ایران دکتر سید جواد میری یکشنبه ۲ مهر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: سخنرانی دکتر میری در پژوهشگاه – قسمت اول سخنرانی دکتر میری در پژوهشگاه – […]

پلورالیسم قومی – زبانی و هویت ملّی دکتر یحیی مدرسی بررسی پدیده ی گوناگونی های قومی – زبانی و پیوند آن با هویت ملی هدف اصلی بحث حاضر است. نگاهی گذرا به دورنمای قومی – زبانی جهان نشان می دهد که الگوی یک کشور، یک قوم و یک زبان بیشتر یک استثناست تا قاعده. تنوعات […]