Tag: هیوم

نقد فیلیپا فوت بر عقلانیت عملی کانت حمیده افلاطونی مجید ملایوسفی از زمان ارسطو عقل عملی یا فرونسیس، یعنی فضیلت مندانه عمل کردن. چنین معنایی برای این واژه تا زمان هیوم باقی بود، امّا هیوم با تأکید بر نقشی که امیال، انگیزه ها و انفعالات ما، هنگام اتخاذ تصمیمات اخلاقی ایفا می کنند، بر نقش […]

شکاکیت نوین (دکارت و هیوم ) – حامد درودیان نشست تلگرامی – حامد درودیان عنوان: شکاکیت نوین (دکارت و هیوم ) شنبه ۹۶/۱۲/۱۹ ساعت ۲۱:۳۰ برگزار شده در گروه فلسفی تیرداد این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: قسمت اول قسمت دوم > > > >