Tag: ولادیسلاو تاتار کویچ

زیبایی شناسی ارسطو (۱) ولادیسلاو تاتار کویچ   سید جواد قلدرسکی شادی حدادپور در مباحث فلسفه هنر و زیبایی شناسی در ایران، بنا به علت نامعلوم! همواره ارسطو نادیده گرفته شده است. حتی در دانشگاه ها، واحد های درسی ارائه شده در رشته فلسفه هنر نیز از این روال تبعیت می کنند. علت هرچه باشد، […]