Tag: ووادیسواف تاتار کیویج

زیبایی شناسی افلاطون ووادیسواف تاتارکیویچ ترجمه سیدجواد فندرسکی بخش اول افلاطون بی شک فیلسوفی بس تاثیر گذار در زمینه زیبایی شناسی بوده است. این مسئله را می توان از خلال رسائل او دریافت، مطالبی که از او درباره زیبایی شناسی موجود است، از آراء فیلسوفی پرده برمی دارد که مفاهیم زیبایی شناسی را وارد نظام […]