Tag: پرابلماتیک ایران

  ایران امروز و فردا دکتر سید جواد میری به کوشش: معصومه بوذری، حامد درودیان کتاب ایران امروز و فردا دربارۀ پرابلماتیک ایران معاصر و افق آیندۀ این کشور است. نظرات دکتر میری برای پژوهشگران علوم اجتماعی، سیاستگذاران امور کلان و تنظیم‌کنندگان سندهای آینده پژوهی قابل تأمل و راهگشاست. از متن کتاب: «وقتی دربارۀ ایران […]

نسبت هنر و علوم انسانی در پرسش ایران مصاحبه بهاره بوذری با دکتر مزدک رجبی   *اولین پرسش من در مورد نظام آموزشی در ایران است؛ به‌طور کلی در نظام آموزشی ایران تقریباً از همان ابتدا روش‌های تفکر انتقادی مرسوم نبوده و همین سبب شده که به رشد و خلاقیت محصلان کمتر توجه شود و […]

ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک (۵) سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک»، نشست پنجم. برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی؛ به تاریخ دهم اردیبهشت ۹۹   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: نشست ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک (۵) > > > >

ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک (۳) سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک»، نشست سوم. برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی؛ به تاریخ بیست و ششم فروردین ۹۹   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک ۳ > > > >