Tag: پروژه دکتر عبدالکریمی

مواجهه ی فلسفه ی اسلامی با جهان تجدد سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی نشست فلسفی با عنوان «مواجهه ی فلسفه ی اسلامی با جهان تجدد» برگزار شده در خانه ی حکمت به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۹۸   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: مواجهه ی فلسفه ی اسلامی با جهان تجدد – دکتر عبدالکریمی […]

سخنرانی دکتر عبدالکریمی – ۲ مهر ۹۸ – پاسخ به پرسش ها سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان «ادامه ی پاسخ به پرسشها»   تاریخ: ۲ مهر ۹۸ در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: سخنرانی دکتر عبدالکریمی – ۲ مهر ۹۸ – پاسخ به پرسش […]

سخنرانی دکتر عبدالکریمی – ۲۶ شهریور ۹۸ – پاسخ به پرسش ها سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان «ادامه ی پاسخ به پرسشها»   تاریخ: ۲۶ شهریور ۹۸ در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: سخنرانی دکتر عبدالکریمی – ۲۶ شهریور ۹۸ – پاسخ به پرسش […]