Tag: پریسا طلاپور

  نمایش شخصیت ها (شخصیت پردازی نمایشی) در سووشون دکتر ابراهیم محمدی پریسا طلاپور سووشون سیمین دانشور، از جمله رمان هایی است که حضور شخصیت، در آن بسیار پررنگ است و نویسنده، از شخصیت پردازی – به ویژه شخصیت پردازی نمایشی – برای تقویت ساختار اثر و انتقال بهتر معنا، بسیار سود برده است. شخصیت […]