Tag: ژورنالیسم

گفت و گو با محمد ضیمران درباره برایان مگی، فیلسوف ژورنالیست از دهلیزهای تنگ دانشکده ها تا زبان مردم گفتگو: محسن آزموده برای نگارنده به عنوان روزنامه نگاری که در حوزه اندیشه کار می کند، پروفسور برایان مگی همواره یک ایده آل و یک الگوی دست نیافتنی است، روزنامه نگاری که در ترازی بالا و در […]