Tag: گفتمان

بررسی نشانه-معنا شناسی گفتمان سکوت در سه اثر مارگریت دوراس مدراتو کانتبیله، عاشق، درد   مرضیه اطهاری نیک عزم دنیا بیگی این مقاله سه رمان به نام های مدراتو کانتابیله ،عاشق ودرد ،از مارگریت دوراس نویسنده قرن بیستم ، را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. هدف نگارنده از پرداختن به این آثار،دست یافتن […]

گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی محمد فاضلی  نظریه ی اجتماعی در نیمه ی دوم قرن بیستم شاهد توجه خاص به مقوله ی زبان بوده است. «چرخش زبانی» اصطلاحی است که درباره ی همین امر به کار برده می شود. رواج مفهوم «گفتمان» در علوم انسانی نیز محصول همین چرخش زبانی است. در مقاله ی حاضر […]

بررسی سطوح شناختی گفتمان دکتر حمیدرضا شعیری شناخت گفتمانی دارای سطوح مختلفی است که مهم ترین آنها در سطح صوری و انتزاعی می باشد. شناخت صوری را می توان نوعی شناخت کمی و شناخت انتزاعی را نوعی شناخت کیفی خواند. در بعد انتزاعی، خود شناخت می توانند برنامه محور، یعنی عملیاتی و کنشی باشد و […]

غزل حافظ، عرصه تقابل دو گفتمان   فرزان سجودی   شعر حافظ را از دیدگاه های متفاوتی بررسی کرده اند و جنبه های متفاوت آن در روش های متفاوت پژوهشی کاویده شده است. در نظام مطالعات دانشگاهی ادبیات، درباره ی صناعات پیچیده ی کلامی و تداعی های آن بسیار سخن گفته شده است و به […]