Tag: گفتگو با سایه

    معصومه بوذری فیلم “گفتگو با سایه” ساخته ی خسرو سینایی، در سال ۱۳۸۴-۱۳۸۵ (و پس از حداقل هفت سال پژوهشِ حبیب احمد زاده)، درباره ی زندگی و آثار صادق هدایت، و بخصوص رمزگشایی از بوف کور، ساخته شده است. این فیلم – که کلاً به زندگی هدایت و ارتباط خودکشی او با رمزهای […]