Tag: یان ریپکا

  بوطیقا و نشانه شناسی پراگی در آثار یان ریپکا احمد پاکت چی   در حد فاصل سالهای ۱۹۳۹-۱۹۲۶ م مکتبی در علوم انسانی در پراگ فعال شد که متواضعانه نام “حلقه ی زبانشناسی پراگ” به خود گرفت. در تاریخ زبان شناسی، از این مکتب به گونه ای یاد می شود که گویی تنها حلقه […]