حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (14)

 

گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم

 

این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:

 

1- ترجمه سوره عنکبوت (29) – آیه 1 – 8

2- ترجمه سوره عنکبوت (29) – آیه 9 – 16

3- ترجمه سوره عنکبوت (29) – آیه 17 – 23

4- ترجمه سوره عنکبوت (29) – آیه 24 – 32

5- ترجمه سوره عنکبوت (29) – آیه 33 – 40

6- ترجمه سوره عنکبوت (29) – آیه 41 – 47

7- ترجمه سوره عنکبوت (29) – آیه 48 – 52

8- ترجمه سوره عنکبوت (29) – آیه 53 – 60

9- ترجمه سوره عنکبوت (29) – آیه 61 – 88

10- ترجمه سوره قصص (28) – آیه 1 – 9

11- ترجمه سوره قصص (28) – آیه 10 – 15

12- ترجمه سوره قصص (28) – آیه 16 – 24

13- ترجمه سوره قصص (28) – آیه 25 – 32

14- ترجمه سوره قصص (28) – آیه 33 – 41

15- ترجمه سوره قصص (28) – آیه 42 – 49

16- ترجمه سوره قصص (28) – آیه 50 – 60

17- ترجمه سوره قصص (28) – آیه 61 – 71

18- ترجمه سوره قصص (28) – آیه 72 – 79

19- ترجمه سوره قصص (28) – آیه 80 – 88

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *