دسته: حکمت شرق

پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر کنفرانس دکتر بیژن عبدالکریمی موضوع: «پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر» برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی ?تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ فرمت: mp3 حجم: 14.2MB مدت زمان: ۰۰:۴۱:۲۶   این کنفرانس را از اینجا گوش کنید: پرسش از امکان امر دینی در […]

پایان جهان در اساطیر   مهدی رضایی در باورهای اسطوره ای، جهان به عنوان یک مخلوق که ساخته و پرداخته دست خدایان است؛ آغازی دارد و انجامی. آغاز جهان، آفرینش آن است که در اساطیر مختلف به شیوه هایی گوناگون شکل می گیرد. حوادث پایانی جهان مرگ این دنیاست، و جهان مانند هر مخلوق دیگر، […]

چالش مفهوم زمان در آیین هندو دکتر هدیه دلگیر دکتر طاهره توکلی انسان همواره با پرسش از چیستی زمان و تاریخ مواجه بوده است؛ از خود می پرسد زمان و تاریخ چیست؟ و ما چه رابطه ای با آنها داریم. این پژوهش با رویکرد تحلیلی – نظری به پاسخ به چنین پرسشی، در آیین دین […]

پایان امر دینی، مرگ حیات معنوی: نگاهی به جایگاه متون مقدس در جهان معاصر نشست تلگرامی دکتر بیژن عبدالکریمی عنوان: «پایان امر دینی، مرگ حیات معنوی: نگاهی به جایگاه متون مقدس در جهان معاصر». جلسۀ سوم سه شنبه 1397/1/28 ساعت 21 الی 22 این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: پایان امر دینی، مرگ حیات […]

تنفس در “حریم علف های قربت” نیم نگاهی به کتاب جدید دکتر سروش دباغ برگرفته از نوشته ی مسعود قربانی     “حریم علف های قربت – سلوک معنوی در روزگار کنونی” آن گونه که نویسنده اش در مقدمه ی «سراسر سهرابی اش» عنون نموده، “… حاصل قبض و بسط ها، روند و آیندهای آونگ […]

لوگوس، اسطوره ای هادی به حقیقت جواد اکبری مطلق   یکی از دغدغه های فکری بشر، بحث از نمایندگان خداوند در زمین است؛ یعنی پیامبران الهی که واسطۀ بین خدا و انسان ها هستند. از سوی دیگر، چون این واسطه ها، پیام الهی را توسط وحی به انسان ها منتقل می کنند، و اساس وحی […]

حقیقت اسطوره ای دکتر بهار مختاریان   هسته اصلی بحث ما ناهمگنی ادراک انسانی مبتنی بر میتوس و ادراک مبتنی بر لوگوس و روابط بنیادین میان مقوله های شناخت و فرهنگ و نقش و جایگاه این دو در روند فهم تاریخی است. این ناهمگنی ادراک انسان از مفهوم حقیقت، درهمان ابتدای کار، به این گمان […]

کیفیت بازتاب آپوکالیپس در گذار از عصر اسطوره به حماسه فتانه صادقیان دکتر محمد شفیع صفاری دکتر سید علی قاسم زاده یکی از مؤلفه های مشترک متون دینی و عرفانی “مکاشفه” یا “آپوکالیپس” است. بازتاب آپوکالیپس در خلال متون دینی، حماسی، عرفانی و اساطیری ملل مختلف نشانه ی حضور ژرف و نقش کم نظیر عناصر […]

  هرمنوتیک وحی: گفتگو با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی می خواهیم درباره فهم دین و اینکه آیا امکان قرائت های مختلف از آن وجود دارد یا نه بحث کنیم. در ابتدا لازم است که تعریفی درباره دین ارائه دهیم. جامعه شناسان و روان شناسان و سایر محققان تعاریف مختلفی از دین ارائه داده اند و […]

  ارزیابی تفسیر ابوالبرکات از عقل دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی ابوالبرکات در فصل نوزدهم از بخش مابعدالطبیعه کتاب المعتبر فی الحکمه به اثبات صفات ذاتی حق تبارک و تعالی پرداخته و برخلاف برخی از متکلمان اراده را نیز از صفات ذاتی او به شمار آورده است. همان گونه که مبدأ هستی هر یک از موجودات […]